Het proces

De CWS kijkt of uw werkelijke schade hoger is dan de vergoeding die u hebt gekregen van UHT. Als de CWS oordeelt dat uw schade inderdaad hoger is, adviseert ze aan UHT om een aanvullende schadevergoeding aan u uit te betalen.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Hebt u ons gevraagd om een volledige beoordeling en vindt u dat u toch meer schade hebt geleden dan wij aan u betalen?
Bijvoorbeeld kosten voor hulp aan uw gezin kosten voor psychische hulp, vermogensschade of inkomensschade?
Dan kunt u een aanvullend schadeverzoek indienen bij de Commissie Werkelijke Schade.
De commissie kijkt dan of u meer schade hebt dan het bedrag dat u al hebt gekregen.
U kunt iemand vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld uw juridisch adviseur als u die hebt.
Het is namelijk heel belangrijk dat u uw vraag zo goed mogelijk onderbouwt.

(Verschillende documenten.)

U kunt gratis juridische bijstand krijgen.
Maak daar vooral gebruik van.
Als u alles precies aanlevert, dan kan de commissie u snel helpen.
Stuur uw schadeverzoek naar de postbus van de Commissie Werkelijke Schade.
Stuur ook de stukken mee, als u die nog hebt, waaruit uw aanvullende schade blijkt.
Bijvoorbeeld facturen of betalingsbewijzen.
Op de webpagina van de commissie staat voor welke schadeposten u zich kunt aanmelden.
U krijgt van de Commissie Werkelijke Schade een bevestiging dat uw schadeverzoek ontvangen is en u krijgt ook een brief als de Commissie Werkelijke Schade uw schadeverzoek gaat behandelen.
De commissieleden bekijken uw situatie met veel aandacht.
Soms moeten zij daarom nog wat aan u vragen.
Daarna zet de commissie alle feiten op een rij en stelt een advies op.
Ook dat gebeurt heel zorgvuldig.
Het advies van de Commissie Werkelijke Schade gaat naar Belastingdienst Toeslagen.
Belastingdienst Toeslagen neemt het oordeel van de commissie altijd over.

(Een adviesdocument.)

U krijgt daarna van Belastingdienst Toeslagen een nieuwe beschikking met daarbij het advies van de Commissie Werkelijke Schade.
Als u extra geld krijgt, dan wordt dat uitbetaald boven op het bedrag dat u al hebt gehad.
Bent u niet tevreden met de uitkomst van de Commissie Werkelijke Schade?
Dan kunt u als laatste stap naar de bezwaarschriftenadviescommissie of naar de rechter.
Meer informatie? Kijk op www.werkelijkeschade.nl.
Stuur een brief naar Kinderopvangtoeslag CWS antwoordnummer 51259, 3501 WB Utrecht.
Of e-mail contact@schadedoortoeslagen.nl.

(Het logo van de Commissie Werkelijke Schade op een violette achtergrond.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE WEGEBT

Terug naar overzicht

Stappenplan voor aanvullende schadevergoeding

Stap 1 U hebt een definitievebeschikking van deUitvoeringsorganisatieHerstel Toeslagen Stap 2 U vraagt hulp bijhet indienen van uw verzoek bij de CommissieWerkelijke Schade Stap 3 U stuurt hetverzoekformulier op Stap 4 U krijgt eenontvangst-bevestiging Stap 5 De commissie neemt uw zaak in behandeling Stap 6 Als u ons zelfover uw schadewilt vertellen('toelichtingsgesprek') Stap 7 De commissie geeftadvies aan deUitvoeringsorganisatieHerstel Toeslagen Stap 8 De UHT beslist of ze het advies overneemt.
 

Hebt u een klacht?

De medewerkers van de Commissie Werkelijke Schade willen u zo goed mogelijk helpen. Voelt u zich niet goed behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Laat ons weten over wie u klaagt en waarom. Geef hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door. Gaat het om een eerdere klacht waar u een dossiernummer van heeft? Vermeld dit nummer er dan bij. 

Uw e-mail stuurt u naar:
contact@schadedoortoeslagen.nl
Uw brief stuurt u naar:
Kinderopvangtoeslag CWS
Antwoordnummer 51259
3501 WB Utrecht

Dien uw klacht in ieder geval binnen een jaar in. Als we uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen 1 week een bevestiging van ontvangst. Let op: klachten kunt u indienen over de manier waarop u door de CWS behandeld bent. Bent u het niet eens met het advies van de CWS? Dan kunt u bezwaar maken