Het proces

De Commissie Werkelijke Schade kijkt of uw werkelijke schade hoger is dan de vergoeding die u hebt gekregen van UHT. Als wij oordelen dat uw schade inderdaad hoger is, adviseren we aan UHT om een aanvullende schadevergoeding aan u te betalen. Ons proces ziet er zo uit: 

Terug naar overzicht

Stappenplan voor aanvullende schadevergoeding

Stap 1 U hebt een definitievebeschikking van deUitvoeringsorganisatieHerstel Toeslagen Stap 2 U vraagt hulp bijhet indienen van uw verzoek bij de CommissieWerkelijke Schade Stap 3 U stuurt hetverzoekformulier op Stap 4 U krijgt eenontvangst-bevestiging Stap 5 De commissie neemt uw zaak in behandeling Stap 6 Als u ons zelfover uw schadewilt vertellen('toelichtingsgesprek') Stap 7 De commissie geeftadvies aan deUitvoeringsorganisatieHerstel Toeslagen Stap 8 De UHT beslist of ze het advies overneemt.