Beoordelingskader Immateriële Schade

Elk verzoek dat bij de CWS binnenkomt, wordt zeer zorgvuldig èn op maat bekeken. Daarbij hanteren we natuurlijk wel vaste richtlijnen. Met het ‘beoordelingskader immateriële schade’ krijgt u meer inzicht in wat u bij de CWS kunt verwachten. In het kader leest u welke feiten en omstandigheden in een advies worden betrokken, en hoe zwaar die worden meegewogen.