De CWS breidt uit en versnelt

De Commissie Werkelijke Schade is begonnen met uitbreiding van het aantal mensen dat aanvragen behandelt. Deze opschaling is nodig om de achterstanden weg te werken en aanvragen sneller in behandeling te kunnen nemen.

Leden van de Commissie Werkelijke Schade zijn experts op hun vakgebied. Ze werken bijvoorbeeld als advocaat, hoogleraar, lector, mensenrechtenexpert of adviseur. Het lidmaatschap van de commissie is een functie die gemiddeld een tot twee dagen per week wordt uitgeoefend, naast de normale werkzaamheden. De leden beschikken over expertise om over schade te kunnen adviseren, zoals kennis van het herstelrecht en civiel recht. Zij zijn onafhankelijk en benoemd door de staatssecretaris.

Dubbel aantal medewerkers

In oktober 2021 is er een extra voorzitter benoemd. Daarmee telt de Commissie Werkelijke Schade acht leden en drie plaatsvervangende leden. De commissieleden nemen een besluit over een advies, maar daarnaast is er een secretariaat. Dat bestaat uit juristen en enkele ondersteuners die de adviezen voorbereiden. De afgelopen periode zijn er zeven nieuwe juristen aangetrokken voor het secretariaat. In totaal werken er in nu 25 juristen voor de CWS. Waar nodig wordt op tijdelijke basis extra expertise ingehuurd. De gehele organisatie van de CWS bestaat nu in totaal uit 41 medewerkers. In mei 2021 was dat aantal nog 19.

In de afgelopen periode zijn verder aanpassingen doorgevoerd in de werkprocessen om zaken sneller te kunnen behandelen. Zo wordt er onderscheid gemaakt in de aanpak tussen eenvoudige en meer complexe dossiers. Ook worden aanvragen vooraf uitgebreider gescreend om te voorkomen dat aanvragen in behandeling worden genomen waarin bijvoorbeeld nog veel informatie ontbreekt. In de komende tijd verwacht de CWS daarvan de resultaten te zien.