Home

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen of als uw kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet, dan krijgt u daarvoor een vergoeding van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Misschien is dit bedrag niet voldoende om de werkelijke schade die u hebt geleden te vergoeden. Misschien is uw werkelijke schade hoger omdat u bijvoorbeeld minder hebt kunnen werken, of omdat u psychische problemen had. In dat geval kunt u zich aanmelden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). De CWS is ingesteld door de staatssecretaris en is onafhankelijk.

Uitgelicht

Hoe ver zijn we eind oktober 2022?

Aanmeldingen

Aanmeldingen 971 ouders hebben de Commissie Werkelijke Schade (CWS) gevraagd om aanvullende vergoeding.

In behandeling

Van 571 verzoeken is de administratieve of inhoudelijke behandeling gestart. 

Uitgebrachte adviezen

Het aantal uitgebrachte adviezen door de CWS aan UHT over eventuele aanvullende vergoeding was eind oktober 250.  

Nieuws

Meer nieuws