Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de CWS als

  • u een integrale beoordeling hebt gehad van UHT en
  • uw werkelijke schade hoger is dan de schadevergoeding die u hebt gekregen van UHT op basis van de bestaande herstelregelingen.

Let op: de kindregeling is uitgezonderd. Alleen gedupeerde ouders kunnen zich aanmelden bij de CWS. 

Werkelijke schade

Het begrip ‘werkelijke schade’ staat voor alle schade die u hebt geleden door de problemen met de kinderopvangtoeslag . Het gaat dan niet alleen om de kinderopvangtoeslag die u onterecht hebt moeten terugbetalen of die u onterecht niet hebt gekregen, maar ook om bijvoorbeeld:

  • Kosten voor hulp en bijstand aan uw gezin
  • Kosten voor psychische hulp
  • Vermogensschade (als u bijvoorbeeld spullen voor een te lage prijs heeft moeten verkopen)
  • Inkomensschade (als u bijvoorbeeld minder hebt kunnen werken door de problemen met de kinderopvangtoeslag)
  • Schade die moeilijker in een geldbedrag is uit te drukken, zoals emotionele schade

Als uw werkelijke schade hoger is dan de schadevergoeding die u hebt gekregen van UHT, dan kunt u zich aanmelden bij de CWS. 

Let op De CWS kijkt bij de behandeling van uw aanvraag niet naar schulden. Meer informatie over hulp bij schulden vindt u op de pagina: Ik heb schulden, wat nu?

Welke informatie moet ik opsturen?

In het verzoekformulier van de CWS kunt u alle schade opgeven die u hebt geleden door de problemen met de kinderopvangtoeslag. 

U hoeft niet alle schade te bewijzen met bonnetjes en papieren. U moet wel aannemelijk* kunnen maken dat u schade hebt geleden en dat deze is veroorzaakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag.  Ook zal de CWS u soms vragen om bepaalde stukken op te sturen.

Het is daarom belangrijk dat u uw situatie al zo goed mogelijk uitlegt in het verzoekformulier. Het helpt de CWS ook als u meteen al zoveel mogelijk informatie geeft en documenten meestuurt om uw verzoek uit te leggen. Brieven, documenten en nota’s die u al eerder naar UHT hebt gestuurd, zitten al in uw dossier. Die hoeft u dus niet opnieuw op te sturen.

Op het verzoekformulier kunt u ook aangeven of u een persoonlijk gesprek wilt met de CWS om uw verhaal te vertellen. Dit noemen wij een toelichtingsgesprek. Op die manier krijgt de CWS een compleet beeld van uw situatie. Dit helpt de CWS bij het beoordelen van uw verzoek.

* U moet kunnen uitleggen hoe de schade is ontstaan

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u een integrale beoordeling hebt gehad van de UHT en u vindt dat u recht hebt op meer, dan kunt u zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit kan ook als u nog een bezwaar heeft lopen tegen de integrale beoordeling. U meldt zich aan bij de CWS door het verzoekformulier in te vullen en dit per post of per e-mail op te sturen naar de CWS. 

Bekijk het stappenplan om te zien hoe het proces verloopt.

U kunt gratis juridische hulp krijgen bij het invullen van het verzoekformulier. Lees meer over gratis juridische hulp op de pagina 'Juridische hulp'