Welke voorwaarden gelden er?

Als u vindt dat u meer schade hebt geleden door de problemen met de kinderopvangtoeslag dan door UHT is vergoed, kunt u zich aanmelden bij de CWS. Maar, wij kunnen uw aanvraag om een aanvullende schadevergoeding alleen in behandeling nemen als:

  • u een integrale behandeling hebt gehad van UHT én
  • u daarna een definitieve compensatiebeschikking hebt gekregen.

Let op: heeft u een bedrag gekregen volgens de kwalificatie opzet/grove schuld (O/GS)? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor een aanvullende schadevergoeding.