Tussenevaluatie Commissie Werkelijke Schade

Wat zijn tot nu toe de ervaringen  met de Commissie Werkelijke Schade? Dat staat uitgebreid beschreven in de tussenevaluatie, die de commissie begin april van dit jaar uitbracht. De 1e en 2e kamer ontvingen deze tussenevaluatie op 14 april van Aukje de Vries, staatssecretaris van Toeslagen en Douane.

In de tussenevaluatie kijkt de CWS terug op de periode van mei 2020 tot en met december 2021. Met  deze tussenevaluatie wil de CWS meer inzicht geven in de manier waarop zij haar taak invult. De opbouw van de CWS komt aan bod en de ervaringen bij de behandeling van de eerste 95 verzoeken van ouders. En ook de specifieke onderwerpen die door de gedupeerde ouders en in het maatschappelijke debat naar voren zijn gebracht. In deze evaluatie staat verder hoe de CWS omgaat met de begroting van de immateriële schade. Ook zijn de uitkomsten van de interviews met drie betrokken stakeholders: het Ouderpanel, BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)te lezen.

Zorgvuldig en snel

In de tussenevaluatie blikt de CWS terug, maar kijkt zij ook vooruit naar de toekomst. Voor 2022 gaat de CWS het proces van advisering verder verbeteren. De CWS wil een effectievere werkwijze, met een proces dat zorgvuldig is, maar ook snel. Om dat te bereiken worden onder meer verbeteringen aangebracht in het proces, bijvoorbeeld door meer aandacht voor ‘screening vooraf’. Daarbij checken medewerkers binnenkomende verzoeken direct op volledigheid en komen meteen in actie als er belangrijke informatie ontbreekt. Zo nodig stellen zij aanvullende vragen aan de ouder of aan haar/zijn gemachtigde. Op die manier kan de inhoudelijke behandeling van verzoeken sneller van start gaan. Daarnaast zijn er meer juristen in dienst genomen. Dat zorgt voor een versnelling van de inhoudelijke behandeling van verzoeken. Daardoor verwacht de CWS in de komende maanden een duidelijke verhoging van het aantal uitgebrachte adviezen en een vermindering van de doorlooptijd.

Ook gaat de CWS de adviezen beter motiveren en meer informatie publiceren over hoe de adviezen tot stand komen, zodat aanvragers weten waar ze aan toe zijn