CWS publiceert kader voor beoordeling immateriële schade

Op 21 oktober 2022 stuurde Staatssecretaris Aukje de Vries de nieuwe voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer. Bij deze voortgangsrapportage zat ook het ‘beoordelingskader immateriële schade’ van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). In dit document is te lezen hoe de commissie immateriële schade vast stelt en welke bedragen de commissie adviseert.

De CWS heeft tot nu toe over 250 verzoeken om werkelijke schade advies uitgebracht aan de UHT. Dat doet de CWS voor elk verzoek zorgvuldig èn op maat. Daarbij worden uiteraard wel vaste richtlijnen gehanteerd. De CWS wil ouders en gemachtigden daar graag meer inzicht in geven. Daarom is nu het beoordelingskader gepubliceerd. Daarin is te lezen welke stappen de CWS zet om te bepalen hoeveel aanvullende schadevergoeding een ouder zou moeten krijgen.  De CWS werkt daarbij met bouwstenen, die goed duidelijk maken welke feiten en omstandigheden in een advies worden betrokken, en hoe zwaar die worden meegewogen. Met het beoordelingskader krijgen ouders en gemachtigden meer inzicht in wat ze bij de CWS kunnen verwachten. 

Het beoordelingskader dat nu is gepubliceerd gaat over immateriële schade. Binnenkort publiceert de CWS ook het beoordelingskader voor materiële schade. 

Ga naar het beoordelingskader