CWS publiceert kader voor beoordeling materiële schade

Op 3 februari 2023 stuurde Staatssecretaris Aukje de Vries de 13e voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer. Bij deze voortgangsrapportage zat ook het ‘beoordelingskader materiële schade’ van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). In dit document is te lezen hoe de commissie materiële schade vast stelt en welke bedragen de commissie adviseert. Eerder al (oktober 2022) werd het beoordelingskader voor immateriële schade gepubliceerd.

De CWS heeft tot nu toe over 292 verzoeken om werkelijke schade advies uitgebracht aan de UHT. De CWS wil transparant zijn over de beoordelingskaders die daarbij worden gehanteerd. In het nu gepubliceerde document is te lezen welke stappen de CWS zet om te bepalen hoeveel aanvullende schadevergoeding een ouder zou moeten krijgen.  Per schadepost wordt uitgelegd welke feiten en omstandigheden in een advies worden betrokken, en hoe zwaar die worden meegewogen. Met het beoordelingskader krijgen ouders en gemachtigden meer inzicht in wat ze bij de CWS kunnen verwachten. 


Ga naar