Veranderingen bij de Commissie Werkelijke Schade

Om gedupeerde ouders zo snel mogelijk te helpen, acht het kabinet het noodzakelijk om aanpassingen door te voeren in de structuur en samenstelling van de Commissie Werkelijke Schade. Dit liet staatsecretaris De Vries woensdag 7 september 2023 in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Commissie Werkelijke Schade vindt het belangrijk dat ouders geen hinder ondervinden van de aangekondigde wijzigingen. Lopende procedures en werkzaamheden gaan daarom door zoals deze zijn ingezet. Mocht in een procedure een contactpersoon veranderen, dan stelt de commissie daar de ouders van op de hoogte.