Indienen verzoek aanvullende schade verlengd tot 1 januari 2025

Het kabinet heeft besloten om de aanmeldtermijn voor het indienen van een verzoek voor aanvullende schade te verlengen. Dit betekent dat alle erkend gedupeerde ouders tot 1 januari 2025 de tijd hebben om zich aan te melden voor aanvullende werkelijke schade. Met dit besluit wil het kabinet ouders meer tijd en ruimte geven om een schaderoute te kiezen die het beste bij hun situatie past.

Erkent UHT u ná 1 juli als gedupeerd ouder?

Als UHT u ná 1 juli 2024 als gedupeerd ouder erkent, krijgt u vanaf die datum een half jaar om een aanvraag te doen voor aanvullende schade. De uiterlijke datum 31 december 2024 geldt dan niet voor u.

Maakt u bezwaar of gaat u in beroep?

Misschien maakt u bezwaar tegen uw definitieve compensatiebeschikking of gaat u in beroep. Doet u dit na 1 juli 2024? Dan geldt de uiterlijke datum 31 december 2024 niet voor u.

  • Maakt u bezwaar? Dan heeft u vanaf de beslissing van UHT op uw bezwaar zes maanden om u bij ons aan te melden.
  • Gaat u in beroep? Dan heeft u vanaf de uitspraak van de rechter zes maanden om u bij ons aan te melden.
  • Gaat u in hoger beroep? Dan heeft u vanaf de uitspraak van de hoger beroepsrechter zes maanden om u bij ons aan te melden.

Verschillende schaderoutes

Op dit moment is het alleen mogelijk om een aanvraag te doen voor aanvullende schade bij de Commissie Werkelijke Schade. Op termijn is het de bedoeling dat er verschillende schaderoutes zijn voor de ouder. Daarom is de aanmeldtermijn verlengd met een jaar zodat ouders voldoende tijd hebben om een keuze te maken.

Pilot schaderoute via Stichting (Gelijk)waardig Herstel

Sinds half september loopt er een pilot voor een aanvullende schaderoute via Stichting (Gelijk)waardig Herstel. Bij deze herstelroute faciliteert de stichting de verschillende stappen van het emotioneel en financieel herstel. De ouder stelt onder begeleiding een verhaal op van het leven voor en na de problemen met de kinderopvangtoeslag. Op basis daarvan worden de schadeposten vastgesteld. Bij iedere schadepost hoort een vast bedrag. Het bedrag dat hoort bij een schadepost is voor iedereen gelijk. De alternatieve route wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst tussen gedupeerde en de overheid.

Ongeveer 300 tot 1.000 ouders doen mee aan deze pilot. Zelf aanmelden is op dit moment nog niet mogelijk. Het is de bedoeling dat de regeling begin 2024 wordt opengesteld voor alle ouders met aanvullende werkelijke schade.