Klachtenregeling CWS

Bij alle contacten met medewerkers van de CWS bestaat de kans dat er klachten ontstaan. Bijvoorbeeld over de manier waarop een medewerker heeft gehandeld of zich heeft gedragen. Iedereen die contact heeft gehad met een medewerker van de CWS, heeft het recht om een klacht in te dienen.