Nieuw verzoekformulier werkelijke schade

Sinds begin november 2022 werkt de CWS met een nieuw verzoekformulier voor ouders. Het formulier neemt ouders punt voor punt mee langs alle schadeposten waarvoor schadevergoeding kan worden aangevraagd.

Van ouders die een verzoek willen indienen bij de Commissie Werkelijke Schade, wordt verwacht dat ze een verzoekformulier invullen. Tot nu toe werkte de CWS met een kort formulier waarop ouders zelf op moesten schrijven wat hun allemaal was overkomen. Dat was voor veel ouders best een grote opgave, waardoor de aanvraag vaak onvolledig was.  De CWS kan een verzoek pas goed behandelen, als de informatie compleet is.

Nieuwe werkwijze

Het nieuwe formulier neemt ouders meer bij de hand.  Per schadepost stelt het formulier gerichte vragen. Dit formulier vraagt niet meer om het zelf opstellen van een verhaal, maar werkt met korte vragen en antwoorden. Dat maakt het formulier wel langer, maar ook makkelijker in te vullen. De CWS hoopt dat hierdoor meer verzoeken compleet worden ingediend en verzoeken sneller behandeld kunnen worden.

Inmiddels weet de CWS ook dat veel ouders het moeilijk vinden om alle informatie over wat ze is overkomen goed op papier te krijgen. De CWS werkt daarom met een speciaal team, dat ouders helpt om hun verzoek compleet te maken. In principe gaat dat per mail of telefonisch. Omdat ook dat soms lastig is, loopt sinds kort een proef met een ‘inlichtingengesprek’. Ouders krijgen dat gesprek kort nadat ze hun verzoek hebben ingediend. Ze nemen in het gesprek de vragen nog eens door en kunnen mondeling informatie aanvullen. De eerste ervaringen zijn positief. Ook hierdoor zijn verzoeken sneller compleet te krijgen.

Verbeteringen

Met het nieuwe formulier en het inlichtingengesprek, blijft de CWS stappen zetten om het proces voor ouders te verbeteren en te versnellen. Daarbij is de ouder altijd het uitgangspunt. Voor ouders die moeite hebben met het verzoekformulier is gratis juridische hulp beschikbaar.