Reglement CWS

In het reglement van de CWS wordt beschreven wat de taken van de CWS zijn en hoe de commissie te werk gaat.