Quickscan van de Commissie Werkelijke Schade

In deze quickscan bespreken wij:

1. De totstandkoming van een CWS advies.

2. De meest voorkomende aanvullende schadeposten waar de CWS over adviseert.

3. Hoe de CWS over deze verzoeken van gedupeerde ouders om aanvullende schadeposten adviseert. Dan kan gedacht worden aan de aanpak, de toepassing van het herstelrecht en civielrechtelijke normen.

4. Ook staan wij kort stil bij de immateriële schade waar financiële compensatie voor wordt geadviseerd.