Evaluatierapportage Commissie Werkelijke Schade, juni 2023

In deze tweede evaluatierapportage doet de Commissie Werkelijke Schade (de CWS) verslag van haar activiteiten voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) in de periode 2022 tot en met heden.