Vijfpuntenplan CWS

Naar aanleiding van haar eerste 100 dagen als voorzitter van de Commissie Werkelijke Schade, heeft Jessicia Hoitink samen met de Commissie een vijfpuntenplan opgesteld. Dit vijfpuntenplan maakt duidelijk op welke punten de Commissie voornemens is verdere verbeteringen te realiseren, maar ook welke randvoorwaarden daarvoor moeten worden vervuld.