Het advies

Wanneer de Commissie Werkelijke Schade uw situatie heeft bekeken, en u wellicht nog toelichting hebt gegeven, brengt ze advies uit. Dit gaat naar de UHT. In principe wordt dit advies overgenomen. Er volgt daarna een officiële beslissing die de UHT aan u meedeelt.

Staat in het advies dat u recht hebt op extra compensatie? Dan betaalt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen die aan u uit. Hoeveel dat precies is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Kan ik in beroep als ik het niet eens ben met het advies?

Ja. De Herstelorganisatie Toeslagen neemt op basis van het advies van de CWS een besluit. Bent u het niet eens met dat besluit, dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken.

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) behandelt uw bezwaar.

Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter.