Het advies

Nadat de CWS uw verzoek heeft behandeld, stelt zij een advies op voor UHT. UHT beoordeelt het advies en besluit daarna of u aanvullende schadevergoeding ontvangt. In principe volgt UHT daarbij het advies van de CWS. Zodra UHT heeft besloten, krijgt u een beschikking. Hierin staat of u aanvullende schadevergoeding ontvangt, en zo ja, hoeveel.

Als UHT heeft besloten dat u een aanvullende schadevergoeding ontvangt, dan betaalt UHT die aan u uit. 

Wat als u het niet eens bent met het besluit van UHT?

UHT neemt een besluit op basis van het advies van de CWS. Bent u het niet eens met dat besluit van UHT, dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken. De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) behandelt uw bezwaar.

Als u het ook niet eens bent met de uitspraak van de BAC op uw bezwaar, dan kunt u tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de rechter.