Reglement CWS

In het reglement van de CWS wordt beschreven wat de taken van de CWS zijn en hoe de commissie te werk gaat.

Het reglement wordt op dit moment aangepast. Binnenkort vindt u hier een nieuwe versie.