Commissie Werkelijke Schade biedt tweede Evaluatierapportage aan

Op 20 juni 2023 heeft de Commissie Werkelijke Schade (CWS) via een aanbiedingsbrief een tweede Evaluatierapportage aangeboden aan de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane. Deze rapportage gaat over de periode 2022 tot heden. Dit rapport is opgesteld omdat dit zo is vastgesteld in artikel 8 van de instellingsregeling. 

De rapportage bevat een toekomstperspectief, waarin de CWS een beeld schetst van wat er nodig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. In het de evaluatierapportage en het vijfpuntenplan wat hieronder is toegevoegd, worden concrete verbeter- en versnellingsmogelijkheden genoemd. Ook wordt hier omschreven aan welke randvoorwaarden er voldaan moeten worden om deze plannen te kunnen realiseren.